Władze spółki

Zarząd

Paweł Boczar
Prezes Zarządu
p.boczar@tyrtfi.pl
Renata Kula
Członek Zarządu
r.kula@tyrtfi.pl
Czesław Sadkowski
Członek Zarządu
cz.sadkowski@tyrtfi.pl
Marcin Wiński
Członek Zarządu, CIO
m.winski@tyrtfi.pl

Rada Nadzorcza