Władze spółki

Zarząd

Czesław Sadkowski
Członek Zarządu
cz.sadkowski@tyrtfi.pl
Marcin Wiński
Prezes Zarządu, CIO
m.winski@tyrtfi.pl
Mariusz Woronowicz
Członek Zarządu, CRO
m.woronowicz@tyrtfi.pl

Rada Nadzorcza