Władze spółki

Zarząd

Czesław Sadkowski
Członek Zarządu
Marcin Wiński
Prezes Zarządu, CIO

PROKURENT

Mariusz Mikulski
Dyrektor ds. Inwestycji

Rada Nadzorcza