Władze spółki

Zarząd

Czesław Sadkowski
Członek Zarządu
Marcin Wiński
Prezes Zarządu, CIO
Mariusz Woronowicz
Członek Zarządu, CRO

PROKURENT

Mariusz Mikulski
Dyrektor ds. Inwestycji

Rada Nadzorcza