Kariera

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego Zespołu zapraszamy do kontaktu!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Administratorem danych jest TYR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2, lok. 20, 00-131 Warszawa. Zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Wysyłając dane osobowe przy wykorzystaniu niniejszej strony internetowej potwierdzają Państwo wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Administratora tak przekazanych danych osobowych, a także oświadczają i zapewniają, iż zapoznali się z powyższą informacją, rozumieją jej treść oraz są świadomi przysługujących im praw. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Jednocześnie zapewniają Państwo Administratora o posiadaniu stosownych w tym zakresie pełnomocnictw, w przypadku gdy przekazane do nas dane osobowe dotyczą osoby trzeciej.

    TYR