FINANSOWANIE

Proces Inwestycyjny

Sformułowano i wdrożono profesjonalny i kompleksowy schemat procesu inwestycyjnego,
który stosowany jest w przypadku każdego projektu.

Schemat procesu inwestycyjnego:

WSTĘPNA
ANALIZA
 • Weryfikacja minimalnych kryteriów
POGŁĘBIONA
ANALIZA
 • Spotkanie z zarządem
 • Ocena kompetencji
DUE
DILIGENCE
 • Due diligence prawny
 • Analiza ekonomiczno--finansowa
 • Weryfikacja beneficjentów rzeczywistych
STRUKTURYZACJA
 • Wstępna decyzja Komitetu Inwestycyjnego
 • Negocjacje i Term Sheet
 • Przygotowanie modelu finansowego i dokumentacji
URUCHOMIENIE
 • Decyzja Komitetu Inwestycyjnego
 • Podpisanie dokumentów
 • Ustanowienie zabezpieczeń
 • Uruchomnienie środków
MONITORING
 • Weryfikacja wyników finansowych
 • Monitoring projektu
 • Ewentualne działania naprawcze lub wyjście

KATEGORIE DOPUSZCZALNYCH PROJEKTÓW

KUPNO DZIAŁKI (POD PLANEM/ Z WZ) Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ

BUDOWA LUB ROZBUDOWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH (RETAIL PARKÓW)

REFINANSOWANIE PONIESIONYCH NAKŁADÓW

REWITALIZACJA KAMIENIC

REFINANSOWANIE BANKÓW ZIEMI

INNE

FORMA FINANSOWANIA

Finansowanie w formie objęcia dedykowanej emisji obligacji, udzielenie pożyczki

Kryteria

Kwota finansowania (2-50 mln zł.)

Finansowanie do 24 miesięcy

LTV: max. 50%

Hipoteka na pierwszym miejscu, na nieruchomości o wysokim poziomie płynności (min. 150%)

Dodatkowe zabezpieczenia (zastawy na udziałach, przewłaszczenie, poręczenie wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, cesje z polisy ubezpieczeniowej, itp

Brak wad prawnych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

Operat wyłącznie renomowanego podmiotu wyceniającego

Zdefiniowane plany na spłatę

LTV

50%

FINANSOWANIE

2-50 mln

OKRES

do 24m

ZABEZPIECZENIE

Hipoteka