Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

W dniu 23.11.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa), wezwał akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, dokumenty akcji, które nie zostaną złożone do dnia 1 marca 2021 roku utracą swoją moc obowiązującą. Akcjonariusze będą mogli do dnia 1 marca 2026 roku wykazywać swoje prawa udziałowe względem spółki, jednakże po tym okresie nastąpi definitywna utrata praw członkowskich.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.