Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poinformowała o udzieleniu TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenia na wykonywanie przez Towarzystwo działalności określonej w art. 45 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.