Alta FIZAN

Alta FIZAN

Fundusz, którego strategia inwestycyjna koncentruje się zarówno na lokowaniu środków w instrumenty dłużne, posiadające zabezpieczenie na aktywach nieruchomościowych, jak również w udziały spółek celowych, realizujący projekty nieruchomościowe (budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego lub na wynajem (w tym w systemach typu condo) i działalności deweloperskiej lub hotelowej). Przedmiotem lokat funduszu mogą być również wierzytelności, w tym zabezpieczone hipotecznie.

Szczegółowe informacje o funduszu znajdują się w Panelu informacyjnym zabezpieczonym hasłem, które uczestnicy funduszy otrzymali wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów.