Q1 2020 w Polsce – Raport inwestycyjny – Avison Young

Q1 2020 w Polsce – Raport inwestycyjny – Avison Young

Pierwszy kwartał 2020 r. na polskim rynku nieruchomości komercyjnych przyniósł rekordowe wyniki mimo wprowadzonych ograniczeń. Zgodnie z szacunkami firmy Avision Young, w pierwszych trzech miesiącach br. w Polsce zrealizowano ok. 2,4 miliarda Euro transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych. Tym samym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego osiągnięto prawie trzykrotny wzrost wolumenu transakcji. Sektor magazynowy i biurowy charakteryzował się największą aktywnością inwestycyjną.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.