Małe firmy przestają planować – funkcjonują z dnia na dzień

Małe firmy przestają planować – funkcjonują z dnia na dzień

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, w czasie pandemii wzrósł odsetek firm, które podejmują decyzje ad hoc tj. o 8 pp. w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Z drugiej strony odnotowano istotne zmniejszenie grupy firm, które planują działania na najbliższy rok czy też na najbliższe pół roku, tj. odpowiednio o -11,2 pp. i o -6,6 pp. Podobna tendencja widoczna jest wśród firm w zakresie planowania budżetów. Pod wpływem pandemii wzrosła liczba przedsiębiorców planujących finanse z wyprzedzeniem kwartalnym, kosztem planowania na okres 6 lub 12 miesięczny.

Czytaj więcej

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.