Jak założyć TFI?

Jak założyć TFI?

Działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność – względem nadzorcy, ale i przede wszystkim uczestników rynku. Minęły 3 lata, gdy po raz ostatni na rynku pojawiło się nowe TFI. Dotychczasowe grono 63 towarzystw właśnie powiększyło się o nowy podmiot – TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Czytaj więcej

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.