GUS: W I półroczu 2020 r. oddano o 5,4 proc. mniej budynków biurowych. Ich łączna powierzchnia wyniosła 597,5 tys. m2

GUS: W I półroczu 2020 r. oddano o 5,4 proc. mniej budynków biurowych. Ich łączna powierzchnia wyniosła 597,5 tys. m2

Zgodnie z danymi GUS za I półrocze 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, do eksploatacji oddano o 3,2% mniej nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano o 14% mniej budynków niemieszkalnych. W zakresie powierzchni przekazanej do eksploatacji większość stanowiły budynki przemysłowe i magazynowe (52,9%). W I połowie 2020 roku odnotowano spadek o 5,4% r/r liczby oddanych do użytkowania nowych budynków biurowych.

Czytaj więcej

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.