Aktualności

Case study - z perspektywy Klienta - o tym jak przebiega proces uzyskiwania finansowania z Funduszu. Komentują Prezes Zarządu – Marcin Wiński oraz Dyrektor ds. Inwestycji Mariusz Mikulski....

Case study - z perspektywy Klienta - o tym jak przebiega proces uzyskiwania finansowania z Funduszu. Komentują Prezes Zarządu – Marcin Wiński oraz Dyrektor ds. Inwestycji Mariusz Mikulski....

Marcin Wiński, szef TFI, uważa że znalazł dobrą strategię na trudne czasy. Pierwszy fundusz z oferty towarzystwa finansuje inwestycje w branży nieruchomości. Kolejne są w realizacji....

Wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i w konsekwencji spadek tempa wzrostu gospodarczego dla wielu przedsiębiorców jest okresem pełnym wyzwań. Szczególnie dotkliwie odczuwają to silnie zadłużone przedsiębiorstwa....

W 2020 r. w Polsce założono 310,8 tys. firm. W ubiegłym roku zarejestrowano 47,2 tys. nowych spółek, co było na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego, kiedy w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się 48,1 tys. firm....

godnie z raportem OECD Economic Outlook z ostatniego miesiąca 2020 roku, PKB Polski obniży się o 3,5 proc. w 2020 roku, natomiast w bieżącym roku PKB wzrośnie o 2,9 proc. Ponadto na 2022 r. przewidywany jest wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 p...

Zgodnie z publikacją GUS dotyczącą inflacji, w ciągu ostatnich 12 miesięcy koszty utrzymania mieszkania wzrosły o ok. 7,4 pp. Kluczowymi czynnikami odpowiedzialnymi za wzrost są przede wszystkim rosnąca cena energii elektrycznej oraz opłaty ...

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, w czasie pandemii wzrósł odsetek firm, które podejmują decyzje ad hoc tj. o 8 pp. w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Z drugiej strony odnotowano istotne zmniejszeni...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...

W dniu 30.09.2020 r. zarząd spółki TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych inn...