TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze tworzone i zarządzane przez TYR TFI S.A. cechuje niezwykle konserwatywna polityka doboru lokat oraz zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo inwestycji w celu zapewnienia atrakcyjnej stopy zwrotu w relacji do ryzyka.

Towarzystwo specjalizuje się w zarządzaniu strategiami typu Private Debt.

Private Debt to forma bezpośredniego finansowania dłużnego przedsiębiorstw przez podmioty inne niż banki.

Warunki finansowania uzgadniane są przez strony na zasadach negocjacji, dostosowanych do potrzeb i możliwości.

Z punktu widzenia interesu Uczestników Funduszu to:

  • indywidualnie uzgodnione warunki,
  • możliwość ustanowienia wybranych form i wartości zabezpieczeń spłaty,
  • ciągła kontrola i nadzór nad finansowanym podmiotem/projektem,
  • pełna decyzyjność.

Z punktu widzenia podmiotu wnioskującego o finansowanie:

  • szybki proces decyzyjny,
  • elastyczne warunki,
  • indywidualne podejście,
  • finansowanie w początkowym stadium projektu.

Nasz zespół stanowi grupa wysokiej klasy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami oraz podmiotami gospodarczymi, posiadających specjalistyczną wiedzę  z zakresu rynków finansowych, nieruchomości, bankowości, oraz prawa.

PARTNERSTWO

Nasza spółka jest częścią grupy Sadkowski i Wspólnicy, która zrzesza podmioty zajmujące się m.in. usługami prawnymi, usługami finansowymi, usługami rachunkowo-księgowymi, wycenami nieruchomości i przedsiębiorstw, doradztwem w zakresie pozyskiwania kapitału.