TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze tworzone i zarządzane przez TYR TFI S.A. będzie cechować niezwykle konserwatywna polityka doboru lokat oraz zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo inwestycji w celu zapewnienia minimalnej stopy zwrotu.

Strategia inwestycyjna głównego funduszu będzie koncentrować się wokół skrupulatnie wyselekcjonowanych aktywów dłużnych zabezpieczonych na nieruchomościach, jak również wokół inwestycji na zasadzie equity w spółkach podejmujących działania mające na celu finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio rynku nieruchomości, w szczególności budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego lub na wynajem (w tym w systemach typu condo) i działalności deweloperskiej lub hotelowej. Podstawową zasadą, jaką będzie kierować się fundusz to zabezpieczenie zwrotu środków w terminie poprzez ustanowienie zabezpieczeń o wysokiej jakości.

Nasz zespół stanowi grupa wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować zespół indywidualnie do każdego projektu.

PARTNERSTWO

Nasza spółka jest częścią grupy Sadkowski i Wspólnicy, która zrzesza podmioty zajmujące się m.in. usługami prawnymi, usługami finansowymi, usługami rachunkowo-księgowymi, wycenami nieruchomości i przedsiębiorstw, doradztwem w zakresie pozyskiwania kapitału.